Kỳ vọng của Indonesia trên cương vị Chủ tịch Asean 2023

Thế giới 02-12-2022

Indonesia đã công bố chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2023 là “Các vấn đề của ASEAN: Tâm điểm tăng trưởng”. Thông qua chủ đề này, ASEAN mong muốn trở thành một khu vực hòa bình, ổn định, là mỏ neo cho ổn định toàn cầu.

BTNO