Kỳ vọng du lịch khởi sắc tại Campuchia

Chính phủ Campuchia đang đặt nhiều kỳ vọng vào đà phục hồi du lịch, khi số lượng du khách nước ngoài đến quốc gia Đông Nam Á đã đạt mức tương đương trước khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. 

BTNO