Kỳ vọng vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Thời sự 05-06-2024

Theo chương trình, Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 04-06/6), Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi. Bên lề Quốc hội, các đại biểu kỳ vọng các tư lệnh ngành sẽ tiếp tục thể hiện tốt trách nhiệm, trả lời thấu đáo, đúng và trúng vấn đề, trong đó làm sáng tỏ các những vấn đề mà cử tri đang hết sức quan tâm và quan trọng là đưa ra được những giải pháp cụ thể

BTNO