Lan toả những điều tốt đẹp từ buổi toạ đàm “Tin vào điều tử tế”

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội sách và Văn hoá đọc lần 2 năm 2023, sáng 1.4, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thành đoàn Tây Ninh phối hợp tổ chức buổi toạ đàm “Tin vào điều tử tế”.

Hoàng Yến