Lan toả tinh thần thiện nguyện từ cuộc thi Gương người tốt quanh ta

Xã hội 28-12-2022

Thời gian qua, cuộc thi viết “Gương người tốt quanh ta” năm 2022 do Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình tỉnh phát động nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Yến - Nhật Quang