Lãnh đạo cánh hữu Pháp ủng hộ liên minh với phe cực hữu

Thế giới 14-06-2024

Hôm qua, lãnh đạo đảng cánh hữu chính Những người Cộng hòa của Pháp đã bất ngờ tuyên bố ủng hộ liên minh với phe cực hữu trong cuộc bầu cử lập pháp sớm vào cuối tháng này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị hiện đại của Pháp, lãnh đạo của một đảng cánh hữu truyền thống ủng hộ liên minh với đảng cực hữu.

BTNO