Chia sẻ:

Lãnh đạo tỉnh khảo sát thực tế các vùng sản xuất nông nghiệp

Chính trị 19-07-2019
Đoàn lãnh đạo tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh dẫn đầu đã có chuyến khảo sát thực tế các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Châu Thành và Tân Biên.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI