Lãnh đạo tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tây Ninh và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh

Chính trị 29-11-2022

Sáng 29.11, ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đến dự lễ và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với viên chức quản lý Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh.

Nhật Quang