Chia sẻ:

Lập Đoàn giám sát về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Chính trị 09-09-2021

Sáng 9.9, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” đã tổ chức Phiên họp thứ nhất.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI