Chia sẻ:

Lễ Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 (PCI 2019)

Thời sự 05-05-2020

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam phối hợp tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019 vào ngày 5/5, tại Hà Nội.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI