Lễ đăng quang vua Charles III

Thế giới 06-05-2023

Lễ đăng quang của Nhà Vua và Hoàng hậu diễn ra vào ngày hôm nay (06.5.2023) tại Tu viện Westminster, Luân Đôn, Anh, theo đúng các nghi thức đã từng diễn ra hơn 1000 năm trước tại đây.

Nguồn VNEWS