Lễ hội “Nghệ thuật chế biến món chay tỉnh Tây Ninh” sẽ diễn ra trong tháng 2.2023

Mới đây, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội quảng bá “Nghệ thuật chế biến món chay tỉnh Tây Ninh” lần thứ I năm 2023.

Vũ Nguyệt