Lễ hội Quan lớn Trà Vong là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 15.4, tại Lăng mộ Quan lớn Trà Vong, UBND huyện Tân Biên tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Quan lớn Trà Vong, tỉnh Tây Ninh”.

Ngọc Diêu