Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt (24.3.1963 – 24.3.2023) và tuyên dương dũng sĩ nghìn việc tốt

Xã hội 31-03-2023

Mới đây, Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt”.

Hoàng Yến