Lễ phát động quốc gia chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Thời sự 19-09-2023

Tại Khu di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Lễ phát động Quốc gia Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

BTNO