Chia sẻ:

Lễ Tạ ơn đắt đỏ ở nước Mỹ

Thế giới 14-11-2021

Lễ Tạ ơn ở Mỹ sắp đến gần, song lạm phát tăng nhanh dự kiến sẽ làm ảnh hưởng đến hầu bao của người dân. Điều này khiến nước Mỹ đối mặt với Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất trong nhiều năm.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI