Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm Bà Ni ở Bình Thuận

Từ ngày 21. 3, đồng bào Chăm theo đạo Bà ni ở Bình Thuận tập trung về các động (nghĩa địa của người Chăm) để cùng nhau thực hiện nghi thức tảo mộ, cúng thỉnh tổ tiên, ông bà. Đây là phần quan trọng nhất, mở đầu cho tết Ra-mư-van- tết cổ truyền của đồng bào Chăm Bà ni.

BTNO