Chia sẻ:

“Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen”- Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ vía được tổ chức tại Linh Sơn Tiên Thạch tự (nằm trong Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen), từ mùng 4 - 6 tháng 5 âm lịch theo nghi thức Phật giáo kết hợp dân gian truyền thống.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI