LHQ đánh giá cao vai trò xây dựng đoàn kết của ASEAN

Thế giới 12-09-2023

Hôm qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) An-tô-ni-ô Gu-tê-rết đã đánh giá cao vai trò quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc xây dựng cầu nối cho sự đoàn kết của thế giới vốn đang bị chia rẽ.

BTNO