LHQ hỗ trợ bảo vệ môi trường biển tại Hy Lạp

Thế giới 31-05-2023

Vốn có thói quen vứt lưới đánh cá cũ hay các loại rác thải nhựa xuống biển, giờ đây, người dân ở cảng Keratsini (Kê-rát-si-ni) tại Hy Lạp đang được các tình nguyện viên của Liên hợp quốc hướng dẫn những biện pháp thân thiện với môi trường hơn. Hoạt động này góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển, cũng như hướng tới quá trình phát triển bền vững giữa con người với thiên nhiên. 

BTNO