Chia sẻ:

LHQ kêu gọi đảm bảo an toàn cho phụ nữ

Thế giới 26-11-2021

Nhân  Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11). Nhân ngày này tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) đã công bố báo cáo, trong đó nêu bật tác động của đại dịch COVID-19 đối với sự an toàn của phụ nữ trong gia đình và tại các không gian công cộng.

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI