LHQ kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân

Thế giới 27-09-2021

Nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, Liên hợp quốc ra tuyên bố cần loại bỏ vũ khí hạt nhân trên thế giới và bắt đầu một kỷ nguyên mới của đối thoại, tin cậy và hòa bình.

BTNO