LHQ kêu gọi hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả của bão Ian

Thế giới 21-10-2022

Hôm qua, giới chức Liên hợp quốc đã kêu gọi thế giới đoàn kết và hỗ trợ Cuba trong bối cảnh đảo quốc Caribe này đang nỗ lực khắc phục hậu quả do cơn bão I-ần gây ra. Cùng ngày, Mỹ cũng thông báo hỗ trợ Cuba 2 triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp sau siêu bão này.

BTNO