Liên doanh De Heus – Hùng Nhơn khởi công dự án lễ khởi công dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh

Kinh tế 05-07-2023

Ngày 3.7, Liên doanh De Heus - Tập đoàn Hùng Nhơn (DHN) tổ chức lễ khởi công dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu.

Minh Dương