Liên hoan phim tài liệu châu Âu trở lại Việt Nam

Sau hai năm vắng bóng vì dịch Covid-19, năm nay Liên hoan phim tài liệu châu Âu trở lại vẫn với thể thức 1 phim châu Âu chiếu kèm với 1 phim Việt Nam, kéo dài từ ngày 3 đến 12/6 tại Hà Nội.

BTNO