Chia sẻ:

Liên tiếp bắt hai vụ vận chuyển gỗ lậu

Pháp luật 28-01-2019
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, trong năm 2018, ngành kiểm lâm đã xử lý 111 vụ, trong đó: phá rừng 8 vụ, khai thác rừng 33 vụ, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép và các hành vi khác 88 vụ.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI