Lý do khiến Israel là quốc gia hạnh phúc thứ 9 thế giới

Thế giới 21-03-2022

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2022 mới đây đã xếp hạng Israel là quốc gia hạnh phúc thứ 9 trên thế giới. Vậy lý do gì khiến người dân quốc gia Trung Đông này cảm thấy hạnh phúc dù họ vẫn thường phải sống trong cảnh xảy ra xung đột, nguy cơ khủng bố và một nền chính trị phân cực?

BTNO