Máy bán hàng tự động NFT đầu tiên trên thế giới

Thế giới 04-03-2022

Máy bán hàng tự động NFT đầu tiên của New York  và cũng là đầu tiên trên thế giới đã xuất hiện tại Khu Tài chính của thành phố quả táo.

BTNO