Mép bờ suối bị tác động… người dân lo cản trở dòng chảy

Xã hội 26-03-2023

Ông Ché cho rằng, việc ông và các hộ dân đóng cừ bằng cây tràm và việc ông Quang đóng cừ bằng trụ bê tông kiên cố, đổ đá tảng, san lấp đất là hai vấn đề ảnh hưởng đến dòng chảy ở mức độ khác nhau.