Microsoft chính thức vô hiệu hóa vĩnh viễn trình duyệt Internet Explorer

Kể từ ngày 14.2.2023, Microsoft vô hiệu hóa vĩnh viễn trình duyệt Internet Explorer. Theo đó, khi người dùng nhấp vào biểu tượng IE (Interner Explorer), phần mềm này sẽ không khởi động và màn hình sẽ đề nghị người dùng sử dụng trình duyệt Microsoft Edge.

 BTNO