Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Chính trị 28-05-2024

Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 28.5, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang