Chia sẻ:

Miễn toàn bộ thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh

Kinh tế 18-09-2021

Dự kiến số giảm thu NSNN của các đề xuất miển, giảm đợt này có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỉ đồng.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI