Chia sẻ:

Miting hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Kinh tế 18-03-2019
Phó chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi, với tinh thần “Tất cả vì người tiêu dùng”, hãy cùng nhau nỗ lực xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo, cùng nhau hợp tác phát triển...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI