Mô hình nuôi Heo hương dưới những tán dừa

Kinh tế 29-01-2024

Mô hình nuôi heo hương phát triển tốt, tăng đàn nhanh, cung cấp giống thịt cho các nhà hàng ở TP.Hồ Chí Minh. Khu du lịch sinh thái chưa phát triển lắm nhưng theo nhận định trong tương lai sẽ phát triển mạnh.

Hoàng Yến – Trúc Ly