Mở rộng đối tượng chính sách được tặng quà trong dịp Tết

Kinh tế 13-02-2024

Bắt đầu từ năm 2024, cùng với những người có công đang được hưởng trợ cấp thường xuyên, Ninh Bình đã mở rộng đối tượng chính sách được tặng quà trong dịp Tết nguyên đán, đó là thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã qua đời. Đây là chính sách cao đẹp của tỉnh, qua đó, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

BTNO