Mở rộng đối tượng sử dụng đất với người Việt ở nước ngoài

Thời sự 28-03-2024

Ngày 26.03, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng đồng chủ trì Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cho kiều bào Việt Nam.

BTNO