Mỗi trạm thu phí sẽ chỉ còn 1 làn hỗn hợp

Xã hội 22-01-2022

Đến hết quý I, các trạm thu phí trên toàn quốc sẽ chỉ còn duy trì tối đa 1 làn thu phí hỗn hợp, các làn còn lại sẽ chuyển sang thu phí ETC.

BTNO