Chia sẻ:

Một số hành vi vi phạm về thông tin trên mạng xã hội và cách thức xử lý

Pháp luật 17-04-2021

Những tiện ích các dịch vụ do mạng xã hội mang lại rất nhiều, nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế bất cập, nhất là trong xã hội thông tin hiện nay, người dùng nên hết sức cẩn trọng, sử dụng cho đúng quy định của pháp luật.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI