Chia sẻ:

Mùa Cà na

Xã hội 27-09-2019
Hàng năm, từ tháng 6 đến khoảng tháng 9 Âm lịch là mùa mưa, mùa nước nổi, cũng là lúc vào vụ cà na.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI