Chia sẻ:

“Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” – Xuân Hồng

Năm 1963, nhạc sĩ Xuân Hồng thành lập đoàn văn công của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ đây, những nhạc phẩm nổi tiếng của ông ra đời như "Xuân chiến khu", "Bài ca may áo", "Chiếc khăn tay", "Tiếng chày trên sóc Bom Bo"...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI