Chia sẻ:

Mỹ - Hàn tìm cách tái khởi động đối thoại với Triều Tiên

Thế giới 03-11-2021

Các quan chức cấp cao Hàn Quốc và Mỹ ngày hôm qua đã thảo luận về cách thức tái khởi động đối thoại với Triều Tiên. 

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI