Chia sẻ:

Mỹ mở lại biên giới sau 20 tháng

Thế giới 08-11-2021

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ mở cửa biên giới trên bộ và trên không với du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ bắt đầu từ hôm nay 8/11, qua đó chấm dứt 20 tháng hạn chế đi lại khiến nhiều gia đình cách biệt, du lịch đình đốn và căng thẳng ngoại giao.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI