Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt Iran

Thế giới 26-11-2022

Hôm qua, Mỹ tiếp tục mở rộng danh sách trừng phạt Iran với việc bổ sung thêm 3 quan chức an ninh của Tehran vào "danh sách đen".

BTNO