Mỹ siết chặt hạn chế thương mại với Trung Quốc

Thế giới 12-05-2024

Ngày 9/5, Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 37 thực thể Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại vì “hành động gây hại cho an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ”.

BTNO