Năm 2021: Tây Ninh ước đạt và vượt kế hoạch 11/19 chỉ tiêu

Kinh tế 04-12-2021

Chiều 2.12, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Huỳnh Vương Hiếu-Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Vũ Nguyệt