Chia sẻ:

Năm 2022: Tây Ninh được giao 1.791 biên chế

Xã hội 24-11-2021

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh thông qua Tờ trình về giao biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2022 là 1.791 biên chế.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI