Năm 2022, Tây Ninh tăng 13 hợp tác xã

Xã hội 31-03-2023

Chiều 28.3, UBND tỉnh tổ chức tổng kết KTTT  năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có ông Huỳnh Lam Phương- Trưởng cơ quan Thường trực phía Nam Liên minh HTX Việt Nam; bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Vũ Nguyệt