Năm 2023, kinh tế Tây Ninh tăng trưởng khá

Kinh tế 09-12-2023

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang