Năm 2023: Tây Ninh phấn đấu GRDP tăng 8%

Chính trị 03-12-2022

Để chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, chiều 30.11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đến dự có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Vũ Nguyệt