Năm 2023, Tây Ninh ước đạt 13/20 chỉ tiêu

Kinh tế 26-11-2023

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2023, Tây Ninh ước đạt 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

Vũ Nguyệt